Nowe technologie w budownictwie, zwłaszcza w zakresie termoizolacji, zapewniają obecnym konstrukcjom bardzo wysoką szczelność.  Przekłada się to na znaczne oszczędności w kosztach eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem, ale równocześnie w bardzo negatywny sposób wpływa na wentylację i komfort przebywających ludzi.

Niedostateczna wymiana powietrza może wywołać tzw. syndrom chorego budynku (SBS), czyli zespół dolegliwości występujący w określonym miejscu. Przykre dolegliwości są związane przede wszystkim ze zbyt małym strumieniem oraz złą jakością powietrza zewnętrznego, docierającego do pomieszczenia. Źródłem zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenia się, grzyby, pleśnie), materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez farby malarskie), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. palenie tytoniu)

Do objawów SBS należą:

- przemęczenie

- bóle i zawroty głowy

- omdlenia

- podrażnienie błon śluzowych

- utrudnione oddychanie

Zapraszamy do skorzystania z szybkiej i bezpłatnej wyceny.

Projekt i doradztwo budowlane

Dobierzemy zawsze najbardziej optymalne rozwiązanie.

Montaż i dostawa materiałów

Starannie przemyślana i wykonana instalacja to bezawaryjna praca przez długie lata.

Serwis i przeglądy okresowe

Posiadamy niezależną ekipę serwisową, która dokona przeglądu i naprawy urządzeń sprawnie i fachowo.