Poniżej przedstawiamy państwu kilka istotnych cech charakteryzujących systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji), nieosiągalnych dla tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej:

- odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

Badania dowodzą, że w okresie zimowym, w powszechnym domku jednorodzinnym 30-40% strat ciepła powoduje wentylacja grawitacyjna, a w budownictwie pasywnym nawet 80%. Obecnie produkowane rekuperatory z wymiennikami przeciwprądowymi posiadają sprawność odzysku ciepła dochodzącą do 95%, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

- automatyzacja systemu

W przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na wentylację (pora nocna, wyjazd), możemy jednym przyciskiem zredukować działanie systemu. W przypadku nieobecności lokatorów do przewietrzania pomieszczeń wystarczy 15 - 20% mocy nominalnej. Odpowiednio zaprojektowana wentylacja daje nam poczucie komfortu nawet w przypadku intensywnego korzystania z pomieszczeń np. podczas imprez okolicznościowych.  Mamy także możliwość rozbudowania instalacji o czujniki wilgotności, czy stężenia CO2, co zapewni komfort użytkowania oraz wysoką sprawność energetyczną urządzeń w każdym przypadku.

- stała, zadana wydajność

Instalacja wentylacji mechanicznej dostarcza przez cały czas zadaną ilość świeżego powietrza niezależnie od czynników zewnętrznych. Wentylacja grawitacyjna działa w oparciu o różnicę temperatur między pomieszczeniami, a środowiskiem zewnętrznym. Powoduje to ograniczenie działania (lub nawet wentylację odwróconą) w okresie letnim i przewymiarowanie, a zatem niepotrzebnie nadmierne wychładzanie pomieszczeń w okresie zimowym.

- skuteczne usuwanie zanieczyszczeń

Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej mamy możliwość usunięcia wszystkich zanieczyszczeń emitowanych przez ludzi, przedmioty i elementy stałe budynku, co w znaczący sposób poprawia jakość powietrza.

- filtracja powietrza

Centrale wentylacyjne wyposażone  są w filtry powietrza nawiewanego, które eliminują większość zanieczyszczeń z powietrza zewnętrznego.

Zapraszamy do skorzystania z szybkiej i bezpłatnej wyceny.

Projekt i doradztwo budowlane

Dobierzemy zawsze najbardziej optymalne rozwiązanie.

Montaż i dostawa materiałów

Starannie przemyślana i wykonana instalacja to bezawaryjna praca przez długie lata.

Serwis i przeglądy okresowe

Posiadamy niezależną ekipę serwisową, która dokona przeglądu i naprawy urządzeń sprawnie i fachowo.